Elektrifiering - allt du behöver veta om elbilar

Vi lever i en föränderlig värld när det kommer till att äga bil, att köra bil och att ta hand om sin bil. Här har vi samlat all den information våra kunder oftast vill veta om elektrifieringen.

Funderar du på att skaffa elbil?

För att du lättare ska hitta och få svar på frågor har vi samlat allt på ett ställe. Elbilar är en del av framtiden och kommer göra att flera saker blir enklare och mer hållbara. Vi på Möller Bil erbjuder ett stort urval av elbilar och vi vill hjälpa dig att hitta den lösning som passar dig bäst.

Sant eller falskt om elbilar.

Elbilen är framtiden och hela elbilsbranschen utvecklas i rasande takt. Vilket betyder att tekniska förändringar och förbättringar sker hela tiden. Trots det lever det kvar en hel del gamla sanningar som helt enkelt inte stämmer idag. Vi har samlat några av de vanligaste här: 

Myt 1: "Priset på elbilar är orimligt högt"

Svar: Nja, egentligen inte. Priserna på elbilar sjunker, och driftkostnaden är låg i jämförelse med en diesel/bensinbil

https://youtu.be/-B8Sryz7Pnk 

Vanliga människor har väl inte råd att köpa elbil? Många har en föreställning om att det är väldigt dyrt med elbil. Visst är det sant att inköpspriset för en elbil fortfarande är högre än en diesel/bensinbil.

Men energikostnaden per mil är relativt låg och elbilar behöver inte heller lika mycket underhållsservice som bensin- eller dieselbilar.

Du kan dessutom privatleasa de flesta elbilar.

Myt 2: "Med en elbil kommer jag inte långt"

Svar: Du kan nästan åka hela vägen från Malmö till Stockholm på en laddning.

https://www.youtube.com/watch?v=knXnkLK0woU 

En av de vanligaste myterna om elbilar är just att du inte kan köra långt. Att elbilar helt enkelt inte skulle ha tillräcklig räckvidd. Men det stämmer inte riktigt. För om du tänker efter, hur många gånger har du kört över 30 mil i en sträcka? Ska du köra 50 mil så behöver du i regel ändå en bensträckare eller äta, under den tiden hinner du ladda upp elbilen till 80 % av sin kapacitet. De flesta av dagens elbilar går att snabbladda på cirka 30 minuter (0-80 %).

Myten om att elbilar har dålig räckvidd lever kvar sedan den första generationens elbilar kom ut på marknaden. Men dagens elbilar har en räckvidd på mellan 33 mil och upp till mer än 55 mil enligt den nya körcykeln WLTP.

Räckvidd på elbilar under vintern då?

Eftersom vi bor på norra delen av jordklotet och det flera månader om året är vinter här känner många sig fortfarande skeptiska till att skaffa elbil. Visst är det sant att elbilens räckvidd minskar till viss del i kyla. Energiförbrukningen påverkas av flera saker, såsom väder, vägunderlag, luftmotstånd samt om du har på kupévärmare eller luftkonditionering i bilen. En elbils räckvidd påverkas också av körhastighet och vilka däck du kör med. Men man får inte glömma bort att det med de flesta nya elbilar endast tar 30 minuter att ladda upp (0-80% med snabbladdare). Och beroende på körvana kan det räcka att ladda bilen från några enstaka gånger i månaden till någon/några gånger i veckan.

Fler laddningsstationer och bättre förutsättningar i hela Sverige.

Vi skulle egentligen kunna säga att tekniken har hunnit ikapp. Infrastrukturen förbättras och fler laddningsstationer ökar hela tiden. Du behöver med andra ord inte vara rädd för att bli fast någonstans och att batteriet skulle ladda ur, bilen meddelar långt i förväg när det är dags att ladda.

Som elbilsförare har du också tillgång till Volkswagen koncernens assistansservice/mobilitetsgaranti. Genom mobilitetsgarantin får du snabb hjälp, dygnet runt.

Om du vill kan du hitta din närmaste laddningsstation för elbilar på uppladdning.nu. 

Myt 3: "Elbilar är egentligen smutsigare än dieselbilar"

Svar: Små elbilar som drivs på el i Sverige bidrar 60–70 % lägre CO2-utsläpp under hela sin livstid jämfört med en bil som drivs med fossila bränslen.

https://www.youtube.com/watch?v=qjeTlzeTprc 

Elbilar är dåligt för miljön, elbilar är egentligen en miljöbov eller elbilar ger bara ett sken av att vara bättre för miljön. Vi kan konstatera att det finns många påståenden och myter om elbilar och miljön. Men enligt nyare studier från Europeiska miljöbyrån EEA och danska klimatrådet är bilden tydlig. Elbilar är bättre för miljön än bensin- och dieseldrivna bilar.

Under 2019 gick flera tunga aktörer i bilbranschen ut i ett upprop där de tillsammans konstaterade att elbilen är bättre för miljön än bilar drivna på fossilt bränsle. Bakom initiativet stod elkraftsbranschens organisation Power Circle. Deras huvudpoäng är att elbilar är betydligt bättre än fossildrivna fordon i Sverige men även i Europa. En liten elbil sparar totalt 60-70 % av växthusgasutsläppen under sin livstid (18 000 mil) jämfört med en fossildriven bil.

Elbilar dras väl också med miljöproblem?

Ett vanligt argument som dyker upp i klimatdebatten är att elbilar också dras med miljöproblem, vilket förvisso är sant, eldrift är inte helt klimatneutralt i dagsläget. Men skillnaden är att elbilar har potential till att bli mycket mindre klimatpåverkande – vilket inte fossildrivna fordon har.

Om man ser globalt sett så är fossila bränslen såsom kol, oljeprodukter och gas den största bidragande orsaken till koldioxidutsläpp i hela världen.

Oavsett vart elen kommer ifrån idag så är en elmotor mer effektiv och förbrukar därför mindre energi. Men visst beror de totala utsläppen också på hur elen produceras. I Sverige har vi satt som klimatmål att vi 2040 ska ha 100 % förnybar energi och då kommer skillnaden på klimatutsläppen mellan en elbil och en fossildriven bil bli ännu större.

Påverkar elbilars batterier miljön?

En annan miljöaspekt som ofta kommer upp är att framställningen av bilbatterier idag inte är helt miljövänlig. Men fortfarande, ser vi till helheten och det totala brukandet av bilen så är elbilen idag mycket mindre klimatpåverkande än fossildrivna fordon.

Men jordartsmetallerna då? De måste väl påverka miljön?

Både batterier i elbilar och elmotorerna i bilarna kräver vid tillverkning så kallade "jordartsmetaller". Dessa metaller bryts till 85 % i Kina i dagsläget. Att transportera dessa material från Kina är klimatpåverkande, men just nu pågår det flera forskningsprojekt med mål att hitta dessa metaller i Sverige. De sällsynta metallerna förekommer i så kallad kristallin berggrund – sådan som finns i Kiruna.

Hur gör jag som äger en elbil om jag vill minska min miljöpåverkan?

Genom att enbart köpa förnybar el, så säkerställer du att den el som laddar din elbil inte påverkar miljön mer än nödvändigt. Det är även möjligt att köpa solceller och installera dessa på taket. 10-15 m2 solceller räcker gått och väl, och elen som produceras räcker för att köra 1 500 mil per år. 

Myt 4: "Elbilars batterier är inte hållbara"

Svar: Elbilars batterier utvecklas i rasande fart, så även batterierna till elbilar. Att ett elbilsbatteri inte är hållbart var kanske en sanning för några år sedan men det stämmer inte riktigt idag.

https://www.youtube.com/watch?v=4pJDLSdLCuc 

Framställningen av elbilars batterier då? Det stämmer att den inte är helt problemfri. Men fler och fler fabriker skapar en bättre och mer klimateffektiv batteritillverkning i och med att tillväxttakten hos förnybar energi ökar i stora delar av världen.

Många batterier till elbilar tillverkas i Japan och Sydkorea som inte utnyttjar förnybara energikällor i samma utsträckning som andra delar i Europa och västvärlden. Men det håller på att förändras, både japanska företag och Sydkorea vill satsa mer på fler förnybara källor – och detta kommer i sin tur leda till att batterierna i elbilar blir mer hållbara.

En svensk satsning är fabriken Northvolt i Skellefteå vars mål är att bygga världens grönaste batteri. Utvecklingen generellt i elbilsbranschen går otroligt fort. När det gäller ny modern gruvverksamhet och återvinning är dessutom Volkswagen under uppsegling som bland annat har som mål att kunna återvinna 97 % av råmaterialet i elbilarnas batterier .

Elbilar, litiumbatterier, och livslängd.

Utöver klimataspekten är en vanlig farhåga att litiumbatteri inte håller så länge, men batteriets livslängd ligger vanligtvis över den ställda kravnivån som är 8 år eller 16 000 mil, vilket ofta innebär att både ägare två och tre kommer kunna ha garantitid kvar på sitt batteri. Dessutom går det att byta ut enskilda celler i batteriet om kapaciteten skulle minska, du behöver alltså inte byta ut hela batteriet. Volkswagen har också en idé som kallas "second life" vilket innebär att batterier som tjänat sin tid i en bil kommer uppfylla ett nytt syfte.

Gällande laddning av batteriet så kör snittpersonen inte längre än 50 km per körning. Vilket gör att du inte behöver ladda dina batterier inför varje biltur. Många av de nya elbilarna idag har batterier som går att ladda på 30 minuter (0-80 %). Och framtiden ser ljus ut då elbilsbatterierna kommer bli ännu mer hållbara, lättillgängliga, långvarande.  

Myt 5: "Om alla skaffar elbilar räcker inte elen till"

Svar: Rent kapacitetsmässigt så skulle vi klara att byta ut alla bilar till elbilar utan att elen skulle "ta slut".

https://www.youtube.com/watch?v=ll9jN2G0UyA 

Tänk om elen inte räcker till eller om det inte finns tillräckligt med laddstolpar. Många som funderar på att skaffa elbil är oroliga att infrastrukturen inte räcker till. Men är oron verkligen befogad?

Elbilar är så energieffektiva så att den totala användningen blir egentligen inte så stor. Om alla Sveriges privata bilägare skulle ställa om och byta till elbilar över en natt kräver detta cirka 12 TWh el per år. Vilket motsvarar ungefär den el Sverige exporterar idag eller 10 % av vår totala elanvändning. Skulle även hela fordonsflottan med lastbilar, bussar och arbetsmaskiner ställa om skulle elanvändningen öka med 10% till.

Idag finns också tusentals laddstolpar för elbilar i Sverige, fördelat på flera laddstationer med olika typer av kontakter och uttag. Hur mycket det kostar att ladda en elbil är olika mellan olika stationer.

Hur lång tid tar det att ladda en elbil?

Hur snabbt din bil laddas beror på hur hög laddningsfrekvensen är, vilket batteri bilen har och bilens energinivå. Om du har en laddbox hemma kan du ladda bilen fullt under natten. Annars kan du ladda den energin som du använder när du pendlar till och från jobbet under en vecka genom att ladda 5 till 8 timmar på en offentlig laddstation. 

Det snabbaste sättet att ladda bilen är vid en snabbladdningsstation. De har en laddningseffekt på 100 kW eller mer och batteriet laddas upp till 80 procent på 30 minuter. Vi rekommenderar att du inte laddar din bil fullt varje dag, då mår batteriet som bäst.

Är det dyrt att ladda en elbil?

Hur mycket det kostar att ladda en elbil är olika mellan olika stationer. Vissa stationer tar betalt per laddad kilowattimme, och vissa tar ett minutpris.

Måste jag ha en laddstolpe hemma?

Nej, det måste du inte, men det kan vara en bra idé. I takt med att utvecklingen i elbilsbranschen fortsätter i rasande takt behöver såklart infrastrukturen runt elbilar också växa. Rådgör med din säljare om just dina behov.

Vill du få mer statistik om laddstationer kan du gå in på elbilsstatistik.se och vill du se al la laddstationer i Sverige kan du gå in på uppladdning.nu

Köpa laddbox?

Vi på Möller Bil vill att du skall känna dig trygg i att ta steget till ett fossilfritt bilägande, därför vill vi hjälpa dig att på ett enkelt sätt skapa möjlighet för dig att ladda bilen hemma.

Varför ska jag köpa en laddbox?

Statistiken säger att 88% av elbilsägarna laddar sin bil hemma nattetid.

Det går att ladda bilen i ett vanligt 230V eluttag med en Mode 2 kabel som ofta ingår vid köp av våra elbilar, men denna kabel tycker vi skall betraktas som en "reservdunk" som endast används om man inte har några andra alternativ.

Elsäkerhetsverket rekommenderar att man installerar en laddbox om man har möjlighet till detta, så vi följer deras rekommendationer, läs mer om det här

Vid köp av laddbox med hjälp av oss så ingår alltid grundinstallation som utförs av behörig elektriker.


Vilken laddbox?

Möller Bil erbjuder laddboxar från Wallbox. Läs mer om vårt erbjudande här.

Att tänka på vid val av laddbox

Hur snabbt behöver jag ladda?

I en normal villainstallation konfigureras laddaren till max 11 kW och det är det som ingår i ett "Grundpaket installation". Önskas 22 kW effekt krävs ett tillägg som avtalas mellan dig och elinstallatören, elinstallatören gör även en enkel "Home check" innan alla installationer för att redan där avgöra ditt behov.

Behöver jag ladda fler än en bil åt gången?

Vilken är min nästa bil, idag kanske du har en laddhybrid men nästa bil är en ren elbil, då kanske du är i behov av en laddare som inte är alltför begränsad i kapacitet, våra leverantörer har ett antal boxar som man kan ställa in med dagens behov för att sedan i framtiden ha möjlighet att kunna växla upp.

Ladda din bil

Vi vill att de ska vara enkelt för dig som kund att äga en el- eller hybridbil. Därför har vi tagit fram optimala laddboxar för hemmaladdning och erbjuder publika laddstationer.

Läs mer