Great Place To Work

Möller Bil ska göra det möjligt för alla medarbetare att trivas på sitt arbete och kunna utvecklas till att bli branschens ledande experter.

Great Place To Work tar tempen på hur de anställda har det på jobbet och genom en enkätundersökning kan medarbetarna ge sin ärliga feedback. Den poäng som arbetsgivaren får i undersökningen lägger grunden för om du kan bli certifierad som ett ”Great Place To Work”. Undersökningen är därför ett verktyg för att få insikt från våra medarbetare om vad som fungerar bra, och vad som skulle kunna fungera ännu bättre, och därmed bidra till att bygga en starkare kultur och en bättre arbetsmiljö.

Ambition att bli en av de bästa arbetsplatserna oavsett bransch

Møller Mobility Group, som är Möller Bils moderbolag, hade de senaste åren använt ”Great Place To Work” för att uveckla arbetsmiljön i koncernen, och som ett verktyg mot målet att bli en av de bästa arbetsplatserna oavsett bransch. Undersökningen bygger på de fem dimensionerna trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap.

Sedan 2021 är Möller Bil certifierat som ett ”Great Place To Work”, vilket vi förstås är väldigt stolta över. Målet är att Möller Bil ska vara en av de bästa arbetsplatserna oavsett bransch och det ställer stora krav på hur vi behandlar våra medarbetare.

Undersökningen och resultaten har bidragit till att arbetet med arbetsmiljö- och kulturutveckling har blivit mer strukturerat. När resultatet synliggörs skapar det en stolthet bland medarbetarna. Genom att arbeta med Great Place to Work har arbetet med arbetsmiljö och kulturutveckling ”satts mer i system”. Cheferna har stort fokus på att utveckla människor och det sätts i gång genomtänkta initiativ snarare än ad hoc-lösningar.